Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

София, ул. Дякон Игнатий 9

 

Лица за контакт

Яна Алексиева
Държавен експерт в дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия"
тел. 02 9409 538

Мирослaва Иванова
Държавен експерт в дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия"
тел. 02 9409 560.

 

Въпроси по процедурата можете да задавате на:

[email protected]