Във връзка със сериозния обем на повтарящи се по съдържание искания за разяснения и допълнителна информация и предвид краткия срок до 4-ри работни дни от постъпване на исканията за предоставянето на отговори, молим всички участници в процедурата за възлагане на концесия на Летище София да следят активно страницата на Националния концесионен регистър, както и информацията, публикувана тук в частта Въпроси и Отговори, където своевременно и в рамките на законовия срок се публикуват отговори на всички вече зададени въпроси, свързани с концесията на летище София.

Уважаеми потребители, моля при задаване на въпроси с искане на допълнителна информация и разяснения във връзка с процедурата за възлагане на концесия на летище София, да използвате следната форма за задаване на въпроси.

За улеснение на потребителите се публикува Обобщаваща таблица с постъпилите въпроси и отговори, които са публикувани и на електронната страница на Националния концесионен регистър, в съответствие с изискванията на Закона за концесиите. Таблицата се актуализира периодично и съдържа обобщена посочената информация във файловете по-долу.

10 юли 2018

QA_10.07.18_1

QA_10.07.18_2

23 юли 2018

QA 23.07.18

26 юли 2018

QA_26.07.18

27 юли 2018

QA_27.07.18

31 юли 2018

QA_31.07.18

1 август 2018

QA_01.08.18

2 август 2018

QA_02.08.18

6 август 2018

QA_06.08.18

7 август 2018

QA_07.08.18

8 август 2018

QA_08.08.18

9 август 2018

QA_09.08.18_1

QA_09.08.18_2

QA_09.08.18_3

QA_09.08.18_4

QA_09.08.18_5

10 август 2018

QA_10.08.18_1

QA_10.08.18_2

QA_10.08.18_3

13 август 2018

QA_13.08.18_1

QA_13.08.18_2

14 август 2018

QA_14.08.18_1

QA_14.08.18_2

15 август 2018

QA_15.08.18_1

QA_15.08.18_2

QA_15.08.18_3

16 август 2018

QA_16.08.18_1

QA_16.08.18_2

QA_16.08.18_3

QA_16.08.18_4

QA_16.08.18_5

17 август 2018

QA_17.08.18_1

QA_17.08.18_2

QA_17.08.18_3

QA_17.08.18_4

20 август 2018

QA_20.08.18_1

QA_20.08.18_2

QA_20.08.18_3

QA_20.08.18_4