Икономическите оператори могат да намерят Документацията за концесията, включително проекта на Концесионен договор в PDF формати, в които са видни измененията, в електронната секция на Информационната зала. Напомняме, че достъп до електронната секция на Информационната зала имат само регистрираните потребители.

Във връзка с постъпилите въпроси от Икономически оператори, които се очаква да наложат промени в Документацията за концесията и по-конкретно в проекта на Концесионен договор, Комисията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост, обсъди и има намерението да предложи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията удължаване на срока за подаване на Заявления и Оферти от Икономическите оператори. Предлаганото удължаване ще бъде около 30 дни, но не по-малко.

Обявлението за поправка и съответните изменения на Документацията за концесията (включително в проекта на Концесионен договор), ще бъдат оповестени по определения в Закона за концесиите ред.  

Уважаеми участници,
Молим да имате предвид, че предоставените на разположение на икономическите оператори и техните представители документи, свързани с концесията на летище София, и разположени на място в информационната зала, са необходими на всички потенциални участници в процедурата. Преценката на концедента е че посочените документи/материали съдържат чувствителна информация, което е причината те да не бъдат на разположение on-line. Молим вас и вашите представители добросъвестно да се запознавате с наличните документи, които са на разположение на място в информационната зала и да не позволявате документите да бъдат изваждани от папките и изнасяни.

Оценяваме високо вашето намерение за участие в процедурата, както и усилията, които полагате, за да се запознаете по най-добрия начин с наличната на място информация. Това обаче е необходимо да става без да бъдат изнасяни документи от информационната зала, предоставени за запознаване на място.

Във връзка със сериозния обем на повтарящи се по съдържание искания за разяснения и допълнителна информация и предвид краткия срок до 4-ри работни дни от постъпване на исканията за предоставянето на отговори, молим всички участници в процедурата за възлагане на концесия на Летище София да следят активно страницата на Националния концесионен регистър, както и информацията, публикувана тук в частта Въпроси и Отговори, където своевременно и в рамките на законовия срок се публикуват отговори на всички вече зададени въпроси, свързани с концесията на летище София.

Уважаеми потребители, моля при задаване на въпроси с искане на допълнителна информация и разяснения във връзка с процедурата за възлагане на концесия на летище София, да използвате следната форма за задаване на въпроси.

За улеснение на потребителите се публикува Обобщаваща таблица с постъпилите въпроси и отговори, които са публикувани и на електронната страница на Националния концесионен регистър, в съответствие с изискванията на Закона за концесиите. Таблицата се актуализира периодично и съдържа обобщена посочената информация във файловете по-долу.

10 юли 2018

QA_10.07.18_1

QA_10.07.18_2

23 юли 2018

QA 23.07.18

26 юли 2018

QA_26.07.18

27 юли 2018

QA_27.07.18

31 юли 2018

QA_31.07.18

1 август 2018

QA_01.08.18

2 август 2018

QA_02.08.18

6 август 2018

QA_06.08.18

7 август 2018

QA_07.08.18

8 август 2018

QA_08.08.18

9 август 2018

QA_09.08.18_1

QA_09.08.18_2

QA_09.08.18_3

QA_09.08.18_4

QA_09.08.18_5

10 август 2018

QA_10.08.18_1

QA_10.08.18_2

QA_10.08.18_3

13 август 2018

QA_13.08.18_1

QA_13.08.18_2

14 август 2018

QA_14.08.18_1

QA_14.08.18_2

15 август 2018

QA_15.08.18_1

QA_15.08.18_2

QA_15.08.18_3

16 август 2018

QA_16.08.18_1

QA_16.08.18_2

QA_16.08.18_3

QA_16.08.18_4

QA_16.08.18_5

17 август 2018

QA_17.08.18_1

QA_17.08.18_2

QA_17.08.18_3

QA_17.08.18_4

20 август 2018

QA_20.08.18_1

QA_20.08.18_2

QA_20.08.18_3

QA_20.08.18_4

21 август 2018

QA_21.08.18_1

22 август 2018

QA_22.08.18_1

QA_22.08.18_2

QA_22.08.18_3

23 август 2018

QA_23.08.18_1

QA_23.08.18_2

QA_23.08.18_3

QA_23.08.18_4

QA_23.08.18_5

QA_23.08.18_6

QA_23.08.18_7

24 август 2018

QA_24.08.18_1

QA_24.08.18_2

QA_24.08.18_3

QA_24.08.18_4

QA_24.08.18_5

QA_24.08.18_6

27 август 2018

QA_27.08.18

28 август 2018

QA_28.08.18

29 август 2018

QA_29.08.18_1

QA_29.08.18_2

QA_29.08.18_3

30 август 2018

QA_30.08.18_1

QA_30.08.18_2

31 август 2018

QA_31.08.18_1

QA_31.08.18_2

QA_31.08.18_3

QA_31.08.18_4

3 септември 2018

QA_03.09.18_1

QA_03.09.18_2

QA_03.09.18_3

4 септември 2018

QA_04.09.18_1

QA_04.09.18_2

5 септември 2018

QA_05.09.18_1

QA_05.09.18_2

QA_05.09.18_3

7 септември 2018

QA_07.09.18_1

10 септември 2018

QA_10.09.18_1

QA_10.09.18_2

11 септември 2018

QA_11.09.18_1

12 септември 2018

QA_12.09.18_1

QA_12.09.18_2

QA_12.09.18_3

QA_12.09.18_4

QA_12.09.18_5

14 септември 2018

QA_14.09.18_1

QA_14.09.18_2

QA_14.09.18_3

QA_14.09.18_4

QA_14.09.18_5

QA_14.09.18_6

QA_14.09.18_7

17 септември 2018

QA_17.09.18_1

18 септември 2018

QA_18.09.18_1

19 септември 2018

QA_19.09.18_1

QA_19.09.18_2

QA_19.09.18_3

20 септември 2018

QA_20.09.18_1

QA_20.09.18_2

QA_20.09.18_3

QA_20.09.18_4

21 септември 2018

QA_21.09.18_1

25 септември 2018

QA_25.09.18_1

26 септември 2018

QA_26.09.18_1

QA_26.09.18_2

QA_26.09.18_3

QA_26.09.18_4

QA_26.09.18_5

27 септември 2018

QA_27.09.18_1

QA_27.09.18_2

28 септември 2018

QA_28.09.18_1

QA_28.09.18_2

QA_28.09.18_3

1 октомври 2018

QA_01.10.18_1

2 октомври 2018

QA_02.10.18_1

QA_02.10.18_2

QA_02.10.18_3

3 октомври 2018

QA_03.10.18_1

4 октомври 2018

QA_04.10.18_1

QA_04.10.18_2

5 октомври 2018

QA_05.10.18_1

QA_05.10.18_2

QA_05.10.18_3

8 октомври 2018

QA_08.10.18_1

9 октомври 2018

QA_09.10.18_1

QA_09.10.18_2

QA_09.10.18_3

10 октомври 2018

QA_10.10.18_1

QA_10.10.18_2

QA_10.10.18_3

11 октомври 2018

QA_11.10.18_1

QA_11.10.18_2

QA_11.10.18_3

12 октомври 2018

QA_12.10.18_1

QA_12.10.18_2

15 октомври 2018

QA_15.10.18_1

16 октомври 2018

QA_16.10.18_1

QA_16.10.18_2

17 октомври 2018

QA_17.10.18_1

QA_17.10.18_2

18 октомври 2018

QA_18.10.18_1

QA_18.10.18_2

19 октомври 2018

QA_19.10.18_1

22 октомври 2018

QA_22.10.18_1

23 октомври 2018

QA_23.10.18

24 октомври 2018

QA_24.10.18

25 октомври 2018

QA_25.10.18

26 октомври 2018

QA_26.10.18_1

QA_26.10.18_2

QA_26.10.18_3

29 октомври 2018

QA_29.10.18_1

30 октомври 2018

QA_30.10.18_1

QA_30.10.18_2

31 октомври 2018

QA_31.10.18_1

QA_31.10.18_2

1 ноември 2018

QA_01.11.18_1

QA_01.11.18_2

QA_01.11.18_3

2 ноември 2018

QA_02.11.18_1

5 ноември 2018

QA_05.11.18_1

6 ноември 2018

QA_06.11.18_1

QA_06.11.18_2

7 ноември 2018

QA_07.11.18_1

8 ноември 2018

QA_08.11.18_1

QA_08.11.18_2

9 ноември 2018

QA_09.11.18

12 ноември 2018

QA_12.11.18_1

QA_12.11.18_2

13 ноември 2018

QA_13.11.18

14 ноември 2018

QA_14.11.18

15 ноември 2018

QA_15.11.18

16 ноември 2018

QA_16.11.18

19 ноември 2018

QA_19.11.18

21 ноември 2018

QA_21.11.18

22 ноември 2018

QA_22.11.18

23 ноември 2018

QA_23.11.18

26 ноември 2018

QA_26.11.18

27 ноември 2018

QA_27.11.18

30 ноември 2018

QA_30.11.18

04 декември 2018

QA_04.12.18

05 декември 2018

QA_05.12.18

07 декември 2018

QA_07.12.18

10 декември 2018

QA_10.12.18

12 декември 2018

QA_12.12.18

13 декември 2018

QA_13.12.18

18 декември 2018

QA_18.12.18

19 декември 2018

QA_19.12.18

20 декември 2018

QA_20.12.18

21 декември 2018

QA_21.12.18

27 декември 2018

QA_27.12.18

28 декември 2018

QA_28.12.18

31 декември 2018

QA_31.12.18

2 януари 2019

QA_02.01.19

9 януари 2019

QA_09.01.19

11 януари 2019

QA_11.01.19

14 януари 2019

QA_14.01.19

16 януари 2019

QA_16.01.19

17 януари 2019

QA_17.01.19

18 януари 2019

QA_18.01.19

21 януари 2019

QA_21.01.19

22 януари 2019

QA_22.01.19

24 януари 2019

QA_24.01.19

25 януари 2019

QA_25.01.19

28 януари 2019

QA_28.01.19

11 февруари 2019

QA_11.02.19

15 февруари 2019

QA_15.02.19

21 февруари 2019

QA_21.02.19

26 февруари 2019

QA_26.02.19

01 март 2019

QA_01.03.19

05 март 2019

QA_05.03.19

06 март 2019

QA_06.03.19

07 март 2019

QA_07.03.19

11 март 2019

QA_11.03.19

15 март 2019

QA_15.03.19

20 март 2019

QA_20.03.19

25 март 2019

QA_25.03.19

26 март 2019

QA_26.03.19

28 март 2019

QA_28.03.19

03 април 2019

QA_03.04.19